Benefiti za kurirske sluzbe

boo

Pristup bazi koja sadrži desetine hiljada registrovanih korisnika kojima su potrebne usluge kurirskih službi.

boo

Prisustvo na najbrže rastućem mediju – internetu. Delshe.com pomaže kurirskim službama da prošire tržište uz uštedu troškova za zapošljavanje dodatnog broja ljudi u prodaji.

boo

Prikupljanje podataka o kvalitetu usluga od krajnjih korisnika.

boo

Promovisanje servisa kurirskih službi kroz marketing aktivnosti i promociju same aplikacije.

boo

Partnerstvo sa kurirskim službama. Sve aktivnosti Delshe.com usmerene su na unapređenje usluga i proširenje kanala prodaje kurirskih službi.

Kurirske službe sa kojima sarađujemo:

Srbija

Hrvatska

Hrvatska