Često postavljana pitanja

Šta je delshe.com?

delshe.com je aplikacija koja na jednostavan i lak način, automatizovanim procesima

 • prikuplja informacije/ponude od kurirskih službi za zadati upit,
 • unificira ih,
 • tako sređene podatke prikazuje u vidu ponude korisnicima za slanje njihovih pošiljki,
 • automatski popunjava veći deo podataka iz tovarnog lista,
 • prosleđuje zahtev kurirskoj službi da preuzme pošiljku na zatraženi dan i
 • nakon toga nudi korisnicima mogućnost da prate status pošiljke (gde je to moguće), istoriju svojih pošiljki i drugo.

Šta je delshe.com?

Ne. Isporuku Vaše pošiljke vrši kurirska služba koju izaberete putem delshe.com aplikacije, a za sve dodatne informacije i reklamacije neophodno je da se obratite direktno kurirskoj službi i pozovete se na broj pošiljke. delshe.com je web aplikacija koja povezuje korisnike i kurirske službe, odnosno olakšava kuririma i korisnicima da stupe u kontakt.

Na koji način mi delshe.com pomaže?

 • delshe.com štedi Vaš novac; Vi birate kurirsku službu koja odgovara Vašim zahtevima, a sve ostalo je na nama. Vas to ne košta ništa.
 • delshe.com štedi vreme neophodno za organizovanje slanja pošiljke.
 • delshe.com čuva sve važne podatke o Vašim pošiljkama i primaocima u Vašem delshe.com nalogu;
 • delshe.com prati status svih pošiljke na jednom mestu.

Da li je neophodno da se registrujem da bih mogao da koristim sve benefite delshe.com aplikacije?

Da. Da biste u potpunosti mogli da koristite sve delshe.com benefite i funkcionalnosti neophodno je da budete registrovani korisnik. Postupak registracije je veoma jednostavan i utrošićete minut do dva, ali će Vam, sa druge strane, svaki put kada budete slali pošiljku uštedeti 10-15 minuta.

Koje usluge možete da poručite preko delshe.com?

Preko delshe.com možete da zakažete kurira koji će za vas:

 • Isporučiti pošiljku (dokument, paket, kargo) bilo gde u Srbiji sledećeg radnog dana,
 • Isporučiti pošiljku (dokument, paket, kargo) unutar Vašeg grada istog radnog dana*.
 • Isporučiti pošiljku (dokument, paket, kargo) bilo gde u inostranstvu u najkraćem mogućem roku.

*ova usluga je takođe dostupna između Beograda i Novi Sada.

*U svakom trenutku možete poručiti i neku od dodatnih usluga:

 • Dodatno osiguranje pošiljke (za pošiljke kod kojih je naznačena vrednost)
 • Isporuka pošiljke sa otkupom
 • Povrat potpisanih otpremnica
 • Lično uručenje uz potpis – povratnica

Koju dokumentaciju je potrebno da priložim prilikom slanja pošiljke u inostranstvo?

delshe.com je aplikacija koja na jednostavan i lak način, automatizovanim procesima

 • prikuplja informacije/ponude od kurirskih službi za zadati upit,
 • unificira ih,
 • tako sređene podatke prikazuje u vidu ponude korisnicima za slanje njihovih pošiljki,
 • automatski popunjava veći deo podataka iz tovarnog lista,
 • prosleđuje zahtev kurirskoj službi da preuzme pošiljku na zatraženi dan i
 • nakon toga nudi korisnicima mogućnost da prate status pošiljke (gde je to moguće), istoriju svojih pošiljki i drugo.

Šta je obična registrovana, a šta vrednosna registrovana pošiljka?

Obična registrovana pošiljka je pošiljka koja ima svoj broj i za koju nije naznačena vrednost na pošiljci. Vrednosna registrovana pošiljka je pošiljka koja ima svoj broj i na kojoj je iskazana vrednost pošiljke. Za vrednosne pošiljke se dodatno naplaćuje osiguranje.

Koje je uobičajeno vreme za isporuke do primaoca?

Kod domaćih pošiljaka, uobičajeno vreme isporuke je prvog narednog radnog dana. Do odstupanja i produženja može doći ukoliko primalac nije na adresi kod prvog pokušaja isporuke, loših vremenskih uslova, u slučaju da je pošiljka velikih dimezija i gabarita, ili ostalih nepredvidjenih situacija u transportu na koje prevoznik ne može da utiče. Kod međunarodnih pošiljaka vreme isporuk zavisi od udaljenosti destinacije. delshe.com će Vam prilikom popunjavanja zahteva za preuzimanje prikazati okvirno očekivano vreme isporuke, a na bazi procene kurirskih službi.

Kada je isporuka za pošiljku koju predam kuriru u petak?

Pošiljka koja se preda u petak biće isporučena prvog narednog radnog dana do 17 časova. Može se desiti da se određena pošiljka isporuči i u subotu, ako je u pitanjeu grad/mesto gde City Express vrši isporuke subotom.

Šta je to dimenzionalna težina i kada se ona primenjuje?

Za obračun transportnih troškova važan je podatak o stvarnoj težini pošiljke i podatak o dimenzijama upakovane pošiljke. Za naplatu se uzima ona težina koja je veća

Da li su cene koje mi prikaže delshe.com konačne?

Da. delshe.com Vam prikazuje konačnu cenu za odabrane usluge. Kurir Vam može dodatno naplatiti povratnu poštarinu, ukoliko ne uspe da uruči Vašu pošiljku primaocu.

Da li delshe sme da nudi/prikazuje cene kurira u svojoj aplikaciji?

Da. delshe.com na svojoj web stranici prikazuje cene u vidu ponuda kuriskih službi sa kojima ima partnerski odnos, kao i cene koje su informativnog karaktera i javno dostupne.

Šta je zabranjeno za transport?

Zakon o poštanskim uslugama propisuje da pošiljke ne smeju da sadrže: novac, nakit, plemeniti metali, drago kamenje, životinje, opojne droge i psihotropske materije, radioaktivne, zapaljive i druge opasne materije, oružje i municija, svi predmeti čiji je prenos zakonom zabranjen.

Šta se podrazumeva pod adekvatno upakovanom pošiljkom?

Adekvatno upakovana pošiljka je pošiljka čije pakovanje obezbeđuje sadržaj pošiljke koji će obezbediti nesmetano rukovanje u procesima od prijema do isporuke pošiljke. Pakovanje i zatvaranje pošiljki mora da odgovara vrsti, obliku, masi i vrednosti predmeta u pošiljci. Sva povratna dokumentacija se mora nalaziti u kovertama koje su zalepljene na samoj pošiljci.

Saveti za pakovanje pošiljki

 • Izaberite nekorišćenu kutiju (više puta korišćena kutija pruža manju zaštitu Vašoj pošiljci)
 • Birajte kutiju koja je veća od predmeta koji šaljete.
 • Veoma je važno da pravilno osigurate predmet koji šaljete u kutiji od fizičkih oštećenja, pogotovo ako je lomljiv.
 • Više predmeta u istoj kutiji obavezno odvojite međusobno i zaštitite. Obavezno lomljive predmete odvojite jedan od drugog, kao i od stranica kutije.
 • Prilikom pakovanja u kutiju poželjno je da osigurate predmet dodatno sa papirom, stiroporom, novinama...
 • - Ukoliko koristite kutiju koja je već korišćena, odstranite ili markerom precrtajte prethodno sve zalepljene transportne oznake (kodove, adresnice ...)

Na koji način mogu predati svoju pošiljku?

Vašu pošiljku možete u 5 koraka, poslati brzo i lako:

 • Korak 1. - Unesite podatke o pošiljci
 • Korak 2. - Pogledajte ponude kurirskih službi i izaberite onu koja Vam najviše odgovara
 • Korak 3. - Popunite zahtev za preuzimanje Vaše pošiljke
 • Korak 4. - Sačekajte kurira
 • Korak 5. - Pratite status Vaše pošiljke

Kako da izbrišem kreiranu pošiljku?

delshe.com je aplikacija koja na jednostavan i lak način, automatizovanim procesima

Šta se dešava sa mojom pošiljkom ako primalac nije na adresi?

Obično kurirske službe dostavu vrše dva puta. Prvi pokušaj je praćen izveštajem o prispeću pošiljke koji kurir ostavlja na adresi primaoca. Na samom izveštaju se nalazi kontakt telefon koji služi za dogovor o sledećoj isporuci u dogovorenom terminu. Ukoliko se ne ostvari kontakt sa primaocem ili ukoliko i nakon drugog pokušaja dostave nema mogućnosti za isporuku, pošiljka se vraća pošiljaocu.

Šta je povratna poštarina?

Povratna poštarina se naplaćuje u slučaju neuručenja i vraćanja pošiljke pošiljaocu, kada je na istoj naznačeno da primalac plaća poštarinu za prenos pošiljke. Povratna poštarina se naplaćuje od pošiljaoca, odnosno pošiljalac plaća dvostruki iznos poštarine, umanjen za cenu neizvršenih posebnih usluga.

Ko je odgovoran ukoliko se nešto desi sa mojom pošiljkom?

Ukoliko je do oštećenja došlo dokazanom krivicom prevoznika, sam prevoznik vrši nadoknadu štete. Ako je do oštećenja došlo krivicom prevoznika, kontaktirajte sektor reklamacija kurirske službe koja je prevozila vašu pošiljku. Naknadu štete odabrani kurir vrši za sve vrednosne registrovane pošiljke u visini označene vrednosti nezavisno od uzroka štete. Za obične registrovane pošiljke visina naknade se razlikuje od kurira do kurira.

Pošiljalac je odgovoran za pakovanje i sigurnost sadržaja pošiljke u transportu. Kurirske službe obično ne vrše nadoknadu štete za pošiljke koje su lomljive (staklo, slike, razni aparati, neke plastike...)

Kako pokrenuti reklamacioni postupak?

Kada korisnik usluge kurirskih službi želi da ostvari naknadu štete dužan je da kurirskoj službi podnese pisani Zahtev za naknadu štete. Uz zahtev korisnik podnosi na uvid primerak Adresnice, koji se odnosi na reklamiranu pošiljku i Zapisnik o neispravnosti ili negativno rešenu Potražnicu. Sva ova dokumenta dostavljaju se direktno kurirskoj službi koja je prevozila vašu pošiljku na dalje postupanje.